Na osmnáct milionů korun odhaduje domažlický starosta Miroslav Mach příjem města z hazardního byznysu v letošním roce. Peníze odvádějí firmy vlastnící výherní hrací automaty a videoterminály.

„Zřejmě na srpnové zastupitelstvo připravujeme analýzu, která popíše, kolik heren a automatů bude na území města po 1. lednu 2015," říká Mach. Právě tento termín je pro hazardní průmysl zlomový. Do konce roku 2014 platí licence, které pro videoloterijní terminály vydalo ministerstvo financí.

Povolení pro další výherní hrací automaty stanovuje obecně závazná vyhláška města. To si tak bude definitivně moci určit, kolik automatů a kde povolí.

„Analýza i spočítá předběžný dopad do rozpočtu. Musíme vědět jak dál například s udělováním městských grantů, na které peníze z tohoto zdroje využíváme," doplnil starosta s tím, že město bude v každém případě podporovat sportovní kluby, které pracují s mládeží a které využívají městská sportoviště.

Od roku 2012 platí novela loterijního zákona, která obcím přinesla výrazně vyšší podíl z výnosů hazardního byznysu. Zatímco za rok 2011 dostaly Domažlice z těchto poplatků zhruba 3 miliony korun, o rok později to bylo již 11 milionů a v roce 2013 17 milionů korun.

„Pro letošek odhadujeme příjmy zhruba ve výši 18 milionů korun," konstatoval starosta. Ve městě dříve fungovalo sedm desítek heren, teď je to asi polovina. Platná městská vyhláška přesně určuje místa, kde mohou být automaty v provozu. Navíc stanovuje, že ukončí-li stávající provozovatel svoji činnost, nikdo jiný na stejné adrese už nové povolení k provozu hazardního automatu nezíská.

„K 31. březnu 2014 je městem povoleno 11 výherních hracích přístrojů a podle údajů ministerstva financí je povoleno ke stejnému datu na území města Domažlice 264 technických herních zařízení. Pro srovnání přesně o rok dříve to bylo dle údajů ministerstva 312 zařízení," shrnula Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru domažlické radnice.

Provozovny jsou rizikovými místy z hlediska bezpečnosti ve městě.

„Hlídky v nich provádějí zvýšený dohled. V poslední době jsme v nich zaznamenali několik vloupání do výherních automatů. Mizí z nich hotovost. Podle výše škody pak vyhodnocujeme, zda jde o přestupek, nebo trestný čin," konstatovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

V hernách probíhají i společné bezpečnostní akce zaměřené na zákaz hraní osobám mladším 18 let. Do nich se kromě policistů zapojují i městští strážníci a pracovníci sociálního odboru.

Budoucnost heren se může stát tématem komunálních politiků před podzimními volbami. Zastupitelé budou úpravou vyhlášky rozhodovat, zda se Domažlice vydají cestou postupného útlumu automatů, či jejich radikálního zákazu, či ponechání dosavadního stavu.