„Autobusy vozily v rámci kraje po celý týden děti ze základních a mateřských škol na různá festivalová místa do pěti festivalových měst – Domažlic, Horšovského Týna, Plzně, Dobřana Přeštic, kde se promítaly snímky pro děti,“ uvedl mluvčí ČSAD autobusy Plzeň Miroslav Slaný. Na akci se podílely a spolupracovaly čtyři provozovny plzeňského autobusového dopravce, a to v Plzni, Domažlicích, Přešticích a Tachově.

„Autobusy nevozily děti jen na jednotlivé projekce, ale i na doprovodné akce. Nejoblíbenější se stala Pevnost Týn, která se konala v horšovskostýnském zámku. Soupeřili v ní žáci ze základních škol z Přeštic, Horšovského Týna, Domažlic, Staňkova a Boru,“ řekl Slaný. Žáky navíc podporovala herečka Bára Štěpánová.

Poprvé se letos povedlo zařídit přepravu i na udílení cen Zlatá rafička známým osobnostem – herečce Ivě Janžurové a režisérovi Jiřímu Strachovi.

Logistickou stránku filmového maratonu a hvězdných setkání zhodnotil vedoucí obchodně-dopravního útvaru ČSAD autobusy Plzeň Jiří Horák: „Přeprava ve všech pěti festivalových městech proběhla bez jakýchkoliv problémů.“