Lukrativní pozemky kdysi proslulého závodu SVA Holýšov, který kdysi vyráběl přenosové vozy pro Československou televizi i celé autobusy, leží v centru města i nadále ladem.

Majitel v roce 2008 výrobu zaměstnávající tři sta lidí ukončil. Tamní pracovníci se ocitli bez zaměstnání a od té doby je SVA v likvidaci.

„Je to velká škoda, jde o opravdu velké pozemky v centru města. Areál chátrá a pro město je to už i nepříjemné," říká holýšovský starosta Antonín Pazour. „Sešli jsme se s majitelem a projednávali určité možnosti o tom, co by v areálu mohlo být, jak by se dal využít, ale k ničemu to nevedlo," dodal s tím, že výroba by v areálu už pravděpodobně fungovat nemohla a objekt bývalé továrny by mohlo jít využít například pro skladování a logistiku.

O pronájem prostor bývalé SVA měla jedna firma údajně zájem, ale nedohodla se na podmínkách a přesměrovala svůj zájem raději do Domažlic.

„Podle mě to jsou to už spíš typická 'brownfields' – opuštěná území zralá k demolici," dodal starosta Pazour.
V prostoru SVA byly první tovární haly vybudovány už koncem 19. století, kdy zde byla známým sklářem Zieglerem zahájena výroba litého tabulového skla.

V období druhé světové války byla v areálu zavedena výroba protiletadlové munice, na jejíž produkci se podíleli i zajatci z nedalekého tábora.

Po skončení války se výroba začala orientovat na automobilový průmysl. Holýšovský závod SVA, neboli Státní výroba autodílů zahájil produkci náhradních dílů pro všechny typy užitkových a osobních automobilů, které se u nás tehdy vyráběly.

Od roku 1958 pak byly v závodě prováděny generální opravy autobusů Škoda 706 RTO.

„To byla doba největší slávy SVA," vzpomenul pamětník Jiří Felix. „Postupně se začaly vyrábět celé karosérie a od roku 1967 se zde montovaly celé autobusy. Tehdy jsme jich vyráběli až osm denně," dodal.

Jiří Felix nastoupil do závodu v roce 1968, celou dobu pracoval v technických službách a dostal se až na post technického ředitele výroby, kterým byl až do roku 2008.

V době jeho nástupu v závodu pracovalo kolem 1200 zaměstnanců.

„Fabrika tenkrát získala jedinečné technické know-how. Sami jsme rozvíjeli technologie, vývojové konstrukce a společnost měla výjimečné znalosti a schopnosti, které jí každý záviděl. Měli jsme i vlastní konstruktéry nářadí a sami jsme si vyráběli například lisovací nástroje, svařovací přípravky a další nářadí potřebné k výrobě. Nemuseli jsme za ně platit, prostě jsme si je sami vyrobili, případně jsme vyráběli nářadí a stroje pro jiné podniky," vysvětlil bývalý zaměstnanec.

V té době holýšovský závod dokonce vyrobil kolem dvaceti kusů přenosových vozů pro tehdejší Československou televizi. Některé z nich televize používala ještě nedávno.

Výroba autobusů byla ukončena v roce 1972, kdy byl závod začleněn do národního podniku LIAZ a jeho výrobní program byl postupně převeden na výrobu různých typů kabin pro vozy LIAZ.

V roce 1992 byla založena akciová společnost SVA a. s. a holýšovský závod začal vyrábět řadu dílů a podsestav pro konečnou montáž autobusů Setra včetně kompletních skeletů autobusů pro německého výrobce.

Společnost EvoBus projevila zájem o založení společného podniku s SVA. K založení společného podniku nakonec bohužel nedošlo. Část zaměstnanců přešla do závodu EvoBus poté, co se v roce 2002 úplně osamostatnil.

Vedle výroby podsestav autobusů rozvíjela společnost SVA další výrobní programy obdobného charakteru. Jednalo se o výrobu skeletů kabin zemědělských strojů světoznámé americké značky John Deere, skelety kabin stavebních strojů zn. Komatsu a Hanomag, různé typy výlisků a lisovaných i svařovaných podsestav určených pro automobilový průmysl.

Organizačně se v roce 2000 právním nástupcem SVA a. s. stala společnost SVA Holýšov a. s. V roce 2008 však současný majitel naplno rozjetou výrobu s třemi stovkami pracovníků ukončil. Pracovníci byli  bez zaměstnání a zákazníci, jako např. společnost John Deere, museli začít hledat jiné dodavatele. Od té doby je kdysi proslulá SVA v likvidaci a její haly zejí prázdnotou.

„Dodnes vlastně nikdo z nás nechápe, proč se tak stalo. Je to každopádně obrovská škoda. Vybavení, schopnosti a zkušenosti továrny zmizely. Budoucnost SVA jako výrobního podniku, už podle mého názoru neexistuje," zakončil bývalý zaměstnanec Felix.