Bývalá administrativní budova celníků, již obec Česká Kubice převzala před dvěma roky koncem července od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, získala úplně jiný ´šmrnc´. V současnosti probíhají také úpravy okolních ploch.

Vchod do stejné budovy v den, kdy došlo k jejímu předání do vlastnictví obce Česká Kubice.