Letos archiv zareagoval na nově vzniklou situaci a připravil virtuální prohlídku archivu na webových stránkách – https://www.zonerama.com/soaplzen/Album/6257854. Právě zde jsou k dispozici fotografie vnitřních i venkovních prostor archivu.

Snímky improvizovaného dne otevřených dveří ale zachycují i další archivní záležitosti, například práci se starými dokumenty, postup čištění, máčení či sušení jednotlivých listů. Dále můžete nahlédnout do oskenovaných starých záznamů, kronik, dopisů či matričních zápisů.

Odkaz na on-line prohlídku zde:

https://www.zonerama.com/soaplzen/Album/6257854