Při zemních úpravách parcel pro rodinné domky ve Vidicích na Horšovskotýnsku došlo k výjimečnému objevu.

Archeologové, kteří dnes ze zákona dozorují při každém větším zásahu do země, tam po stovkách hodin strávených ve stavebních a kanalizačních výkopech odhalili pozůstatky velice dobře dochované středověké tvrze.

Od 24. října tam archeologové Západočeského muzea v Plzni a Muzea Chodska v Domažlicích odkryli obvodovou hradbu tvrze a propadlý klenutý sklep.

„O možné existenci tvrze v těchto místech se samozřejmě mezi odbornou veřejností vědělo, ale nikdo nepředpokládal, že by její pozůstatky mohly být tak zachovalé a že by mohly ležet v místech, kde by se daly velice dobře prezentovat nebo alespoň uchovat," uvedl regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka.

Prostor uprostřed obce je dnes upravován pro výstavbu čtyř až pěti rodinných domů a zbytky tvrze byly objeveny na místě jedné stavební parcely, která se shodou okolností nachází na okraji staveniště.

Jedná se o čtvercový prostor obehnaný kamennou hradbou se zaoblenými nárožími. Uvnitř hradby lze předpokládat obytné budovy, které odhalí další archeologický výzkum, jež bude zahájen na jaře roku 2017.

„Otázka je, jak s touto výjimečnou památkou přesahující rámec domažlického okresu naložit. Majitel stavební parcely by byl pravděpodobně ochoten směnit ji za sousední, a tak by mohly být pozůstatky tvrze na nezastavěné parcele zachovány," říká Procházka a doufá, že vedení obce pochopí význam objevu a nebude ničit vlastní historii.

Zastupitelé Vidic budou problém řešit na společném jednání tento pátek, 16. prosince.

„K situaci se ještě musí vyjádřit památkáři, ti by prý měli nalezenou tvrz prohlásit za památku. Čekám na jejich zprávu, ale ještě jsem ji nedostal," vyjádřil se starosta Vidic Václav Šmejkal. „Za sebe si myslím, že v takovém případě bychom nejspíše parcelu, na které část tvrze stojí, odkoupili zpátky a jejímu majiteli bychom nabídli jinou. O tom ale musí rozhodnout celé zastupitelstvo," dodal.

Pozůstatky středověké tvrze ve Vidicích.Zdroj: Zdeněk Procházka

Zmíněné místo, na němž se Obec Vidice rozhodla vyměřit a následně prodat stavební parcely, má dlouhou historii:

Prvními historicky známými majiteli tvrze, jejíž pozůstatky byly ve Vidicích nalezeny, jsou Dobrohost a po něm následující Konrád z Vidic, kteří jsou zmíněni v roce 1362.

Dle archeologického výzkumu byla tvrz založena o celé jedno století dříve, tedy v polovině století třináctého. Od té doby se na vidické tvrzi, v jejíž blízkosti byl později vystavěn zámeček a rozlehlý hospodářský dvůr, vystřídala řada šlechtických rodů. Samostatnost malého statku si Vidice udržely až do 17. století. Potom tu fungoval hospodářský dvůr spadající pod okolní panství a statky.

Po roce 1945 bylo vysídleno původní německé obyvatelstvo a nastala doba dosidlování, která s sebou přinesla i období demolic nevyužitých objektů.

V té době byla výrazně poznamenána i tvář Vidic. Demolice zlikvidovaly i nejvýznamnější dominantu obce – starý barokní dvůr.

Nejprve byly v 60. letech 20. století zbořeny obytné budovy dvora – starý zámeček.

„Při jeho likvidaci byl dle vypravování pamětníků ponechán pod destrukcí zbořené budovy starý sklep, jehož klenba nešla prorazit. Ze dvora zůstaly zachovány jen dva rozlehlé hospodářské objekty – stáje a stodola. Na ty došlo v roce 1986 a 1988. Ještě před demolicí se mně podařilo je alespoň vyfotografovat (snímek dole)," připomíná historik Procházka s tím, že likvidace proběhla proto, že již na počátku 80. let 20. století se ve Vidicích rozhodli uprostřed obce vystavět nové rodinné domky. Tento záměr se naplnil až nyní, po více než třiceti letech, a vedl k objevení tvrze.

Stanislav Šebek, Zdeněk Procházka

Barokní dvůr před demolicí.Zdroj: Zdeněk Procházka