Odpovědi jednotlivých respondentů najdete pod fotografiemi