„Spisy se vytahují a třídí. Případy, na něž se amnestie vztahuje, se musí vyfiltrovat, zpracovat a ve věcech učinit rozhodnutí. V první řadě jsme se pustili do nepodmíněných trestů, aby lidé ve výkonu trestu mohli  odejít domů. V druhé fázi přijdou na řadu domácí vězení a obecně prospěšné práce, které byly soudem uloženy," uvedl domažlický soudce Jan Švígler.