„Norci se mi usadili v rybníčku a skoro celý ho vyčistili. Bojím se, že jestli to tak půjde dál, nebudu tam brzy mít vůbec žádné ryby,“ tvrdil.
Zjišťovali jsme, jak to se stavem tohoto škůdce v našem okresu skutečně je.

„Zatímco před čtyřmi lety byl na Domažlicku oficiálně zaznamenán výskyt pouze jediného norka, minulý rok bylo takových jedinců napočítáno už sedmnáct,“ řekl nám Tomáš Johánek z odboru životního prostředí Městského úřadu v Domažlicích.

Řadu myslivců, rybářů i ochránce životního prostředí stále častější výskyt norka znepokojuje. Ačkoli jeho početní stavy na Domažlicku nejsou tak vysoké jako v jiných částech republiky, napáchá i zde tato šelma mnoho škody na místní fauně.

„Z doslechu od myslivců z regionu víme, že stavy norků neustále stoupají,“ říká jednatel Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Domažlicích Petr Kopf. Norek se prý vyskytuje především na větších řekách v okolí Horšovského Týna.

Norek americký je v Česku nepůvodní druh, který se u nás rozšířil z farem, kde byl chován pro svou kožešinu. Když zájem o tuto luxusní komoditu začal klesat, majitelé farem norky vypouštěli do volné přírody.

Tento druh norka se nyní vyskytuje prakticky na celém území Česka, odkud vytlačil i původního norka evropského a dělá starosti všem ochráncům přírody. Má totiž velmi široký jídelníček, který často obsahuje i chráněné a ohrožené druhy, jako jsou například raci nebo užovky.

„Škody ale dělá hlavně rybářům na rybách, myslivcům na vodním ptactvu a ostatní drobné zvěři,“ tvrdí Kopf.

Norek dokáže často zdecimovat celá hejna kachen, avšak právo zabít ho má pouze myslivecký hospodář či nepříliš početná myslivecká stráž, a to podle Johánka nestačí. Aby tuto škodnou mohli lovit například i řadoví myslivci, bylo by třeba změnit zákon.

„Je to problém. Norek se stále množí a nemá u nás přirozeného nepřítele, pouze člověka,“ zakončil Johánek.

Autor: Stanislav Šebek