Pozoruhodným zástupcem hmyzích migrantů posledních let je například ploštice vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis), která se původně vyskytovala pouze v Severní Americe, ale v roce 1999 se objevila v Itálii (zřejmě díky dálkovému trasportu zboží, včetně vánočních stromků) a postupně se v Evropě dále šíří. V České republice byla poprvé zjištěna v říjnu 2006 v areálu Mendelovy univerzity v Brně a dnes je již známá z mnoha dalších lokalit i v Čechách. Na Chodsku byl jeden kus pozorován letos v srpnu v Domažlicích na sídlišti Kavkaz, kde unikl rychlým letem. Druhý byl nalezen v listopadu na zdi budovy Muzea J. Jindřicha a po úspěšném odchytu skončil jako dokladový exemplář ve sbírkách muzea.

Vroubenka americká je velmi nápadná svojí velikostí (až 2 cm), pestrým zbarvením i zvláštním tvarem zadních nohou. Ve své původní domovině se živí vysáváním semen jehličnatých stromů (převážně borovic) a je považovaná za škůdce. Koncem sezony vyhledává různé úkryty pro přezimování a může tak vniknout do lidských příbytků. Při obraně vylučuje jako většina ploštic páchnoucí sekret, který však není zdraví nijak škodlivý.

Vzhledem ke geografické poloze střední Evropy (zeměpisné šířky se překrývají s původním areálem druhu) je úspěšná asimilace této invazní vroubenky v jehličnatých lesích celkem pravděpodobná a představuje zajímavé obohacení naší fauny. Na druhou stranu se nedá bohužel očekávat, že by změnila své původní zvyklosti, ale zatím nejsou hlášeny žádné škody.

Zbyněk Kejval

(zdroje: www.biolib.cz, archiv Muzea Chodska)