Domažlice – Pět odsouzených pracuje v těchto dnech na úklidu veřejných prostranství v Domažlicích. Obecně prospěšné práce jako alternativní trest jim uložil okresní soud.

„Věnují se zejména jarnímu úklidu v ulicích, úklidu nedopalků od cigaret a drobných odpadků, které jsou na chodnících vidět a jsou vadou na kráse městské památkové rezervace," popsala mluvčí městské policie Věra Říhová.

Na pracovníky dohlíží městské kamery a namátkově je kontrolují strážníci v rámci své běžné činnosti.

Strážníci spolupracují s Probační a mediační službou ČR (PMS), která odsouzené osoby do výkonu trestu ve městě Domažlice přiděluje. „S odsouzenými pracujeme po celou dobu výkonu jejich trestu, pravidelně komunikujeme s poskytovateli obecně prospěšných prací, u nichž odsouzení práce vykonávají," popisuje Michael Nový, vedoucí domažlického střediska PMS.

Pracovníci PMS provádí i namátkové kontroly odsouzených při výkonu prací podle harmonogramu, který jim dodávají poskytovatelé obecně prospěšných prací (v tomto případě Město Domažlice).

V pravomoci pracovníků PMS je i testování odsouzených na alkohol a jiné návykové látky.

Středisko PMS Domažlice pracuje s odsouzenými žijícími v rámci celého regionu.

„Počet těchto alternativních trestů, u nichž je středisko Domažlice každoročně soudy nově pověřeno zajištěním jejich výkonu, se v posledních letech zásadně nemění a pohybuje se kolem 60 případů ročně," vyčíslil Nový. „V současné době na celém okrese Domažlice evidujeme kolem 80 dosud neukončených trestů obecně prospěšných prací," dodal vedoucí střediska.

„Tento typ trestu ukládá soud jako alternativní trest (tj. trest nespojený s odnětím svobody) v rozmezí od 50 do 300 hodin a odsouzená osoba jej musí vykonat bezplatně, ve svém volném čase do dvou let od nařízení tohoto trestu. Nyní v Domažlicích vykonává trest OPP pět osob, kterým byl uložen výkon OPP v rozmezí od 200 do 300 hodin. Je na odsouzených, jak budou aktivní a jak se budou do práce hlásit. Někteří chtějí celý trest odpracovat co nejrychleji a snaží se i přesto, že dochází do svého zaměstnání a trest si odpracují po práci či o víkendech. Jsou však i tací, kteří jsou nezaměstnaní a jejich přístup k výkonu trestu je přesto značně laxní," vypozorovala mluvčí Říhová.