V úvodu přítomné přivítala Hanina učitelka Petra Vlčková. „Není obvyklé, že po absolvování I. cyklu, což je 8 let i s přípravkou, má žák samostatný absolventský koncert, ale Hanka si to zaslouží. Má za sebou mnoho úspěchů z několika ročníků mezinárodní soutěže v německém Klingenthalu a další vítězství z několika ročníků soutěže Plzeňský akordeon,“ zmínila.

Koncert zahájil osmičlenný akordeonový soubor, který zahrál skladbu Píseň osamělého pastevce a směs melodií od Karla Svobody z muzikálu Noc na Karlštejně. Potom už jeviště patřilo Haně Matějkové v sólové hře. V blocích komorní hudby spolu s ní vystoupil Vojta Hampel a společně zahráli skladby pro dva akordeony. Hostem byla i mladá akordeonistka Lucie Šlehoferová z Plzně, která zahrála skladbu Ledová víla od současného plzeňského skladatele Pavla Samiece. V závěrečné části si zahrály spolu Hanka se svou učitelkou tři skladby, mimo jiné skladbu Muž s harmonikou od Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, za což sklidily velký potlesk.

Hanka Matějková poděkovala členům souboru, kteří si s ní přišli zahrát, Vojtovi Hampelovi za to, že s ní hraje společně už několik let, ředitelce Miladě Nejdlové za podporu, profesorce Jarmile Vlachové za udílené rady a hlavně své učitelce Petře Vlčkové za trpělivost, obětavý přístup i pevné nervy a spolupráci, která bude pokračovat i v II. cyklu, a předala jí dárek a kytičku. To samé obdržela i absolventka od učitelky.

Závěrečný potlesk rodičů, prarodičů a přátel patřil všem, kteří se na tomto koncertu podíleli.