Jako každoročně se jej zúčastnil starosta města Miroslav Mach, hostem absolventů šestiletého studia byl dokonce europoslanec Jiří Pospíšil, jenž ve svém krátkém proslovu zdůraznil, že před dnešními maturanty se otevírají velké možnosti, a to včetně studia v zahraničí, ale současně je čeká mnohem větší konkurence při jejich dalším profesním uplatnění.

Poprvé někteří absolventi neobdrželi pouze maturitní vysvědčení, ale 14 bývalých žáků osmiletého studia převzalo rovněž Deutsches Sprachdiplom (DSD).

Na složení této mezinárodně uznávané zkoušky, která mimo jiné také otevírá dveře ke studiu v německy mluvících zemích, se připravovali v rámci výuky němčiny, kterou měli rozšířenou o dvě hodiny týdně.

Text a foto Jan Pek