„Toto není žádný konec, naopak, je to velice dobrý odrazový můstek. Teď před vámi stojí vrcholy a mety mnohem vyšší a já věřím, že máte nejen dost kuráže k tomu, abyste je zdolávali, ale že budete mít také dost moudrosti i dost sil, abyste jich dosáhli," rozloučila se s úspěšnými absolventy ředitelka gymnázia Jana Štenglová.