Při této příležitosti jsme položili několik otázek dosavadnímu starostovi Antonínu Pazourovi. Ten vedl Holýšov posledních osm let.

Na které věci jste pyšný?
Předně na radikální snížení téměř katastrofální zadluženosti města, restrukturalizaci zbývajících úvěrů a skutečnost, že město si za osm posledních let nevzalo žádný další úvěr. Došlo k zásadním modernizacím energeticky nejnáročnějších staveb – základní školy a kulturního domu. Byla zahájena dlouhá cesta k revitalizaci a oživení centra města. Rozběhl se trh s byty, město připravilo dostatek stavebních parcel pro rodinné domky a bytové domy, bylo zrekonstruováno a opraveno 18 ulic. Podporoval jsem podnikání ve městě, máme tu dobře fungující velké firmy i životaschopné podnikání v průmyslové zóně v bývalých kasárnách.

S jakými pocity odcházíte?
S pocitem vnitřního uspokojení a trochou obav o další osud rozběhlých a připravených staveb.

Proč jste se dopředu rozhodl nekandidovat na starostu?
Před čtyřmi roky jsem na základě dohody ve straně SOS respektoval přijatý názor a na starostu nekandidoval. Můj věk byl také jedním z faktorů, proč jsem tak učinil.

Můžete svoje působení nějak zhodnotit?
Nemohu sám sebe hodnotit. Těšilo mě, že patříme k prosperujícím městům i uznání kolegů starostů v okolí a v institucích, ve kterých jsem pracoval. Zvláště mě těšilo uznání cizích lidí, kteří se do Holýšova vraceli po několika letech a objektivně dokázali porovnávat.

Vzal byste něco zpět?
Nemám pocit nějakého významného pochybení. Město byla spravováno hospodárně na základě celé řady předem vypracovaných a schválených koncepcí, improvizace a operativa měla málo prostoru.

Prozradíte už, co budete dělat po odchodu z úřadu?
Je mi 67 let, trochu si odpočinu a uvidíme. Určitě bych chtěl své zkušenosti a nabytou praxi ještě nějakou formou využít. Konkrétní nabídky existují, nechci se však ukvapit.

Plánujete prázdniny?
Určitě ano, osm let jsem odkládal řadu běžných záležitostí a na nic neměl čas. Úplně stranou šel rekreační sport, poznávám to na fyzické kondici. Mám co dohánět, pokud to ještě půjde.

Vrátíte se v budoucnu do politiky?
Po nabytých zkušenostech moc chuti nemám.

Co si myslíte o výsledku povolebního vyjednávání a novém vedení radnice?
Nezúčastnil jsem se ho, nebudu jej komentovat. Nové vedení radnice bude známo až v pátek 7. listopadu.