Ostře sledované volby v Černovicích, Horní Kamenici, Nemanicích a Pasečnici se vyznačovaly v sobotu vysokou účastí voličů. Do čtyř sedmičlenných zastupitelstev občané povolali celkem 18 mužů a 10 žen. Vůbec nejvyšší volební účast zaznamenala Pasečnice – 86,06 %.
V Černovicích vhodilo do urny své lístky 73,68 % voličů. O jejich přízeň se ucházelo 23 kandidátů. Vítězi voleb se tu stali nezávislí kandidáti ´Černovice a Nemněnice III´, kteří získali pět mandátů. Nejvíce, 89 hlasů ze 140 možných, obdržel František Vavřička.
V Horní Kamenici vybírali z 20 kandidátů. Největší důvěry občanů se dostalo SNK Spolek pro H. Kamenici, které získalo čtyři mandáty. Největší důvěru občanů, jichž přišlo volit 78,13 %, tu má samostatně kandidující Jana Holubová. Ze 150 zúčastněných voličů jí hlas dalo 92.
V Nemanicích měli občané na výběr 25 kandidátů. Volební účast zde byla 61,81 %, přičemž nejvíce zabodovalo SNK Vše pro obec, v čele s bývalým starostou Ivanem Bartoškem. Toho volilo 106 ze 156 občanů, kteří odevzdali obálky. Bartoškova kandidátka bude mít v zastupitelstvu pět členů.
V Pasečnici rozhodlo, stejně jako na podzim, pouhých pět hlasů. Lidé vybírali z kandidátky nezávislé a ČSSD.
Pomyslný jazýček vah se tentokrát přehoupl na stranu nezávislé kandidátky Za spokojené občany s lídrem Václavem Ticháčkem. Mandáty všech pasečnických zastupitelů jsou velmi silné a vyrovnané. Nejvíce hlasů (72) dali občané Martě Lstibůrkové (SNK). Dosavadní dvě první ženy obce, Věra Čistecká a Marie Svobodová obdržely stejně jako bývalý starosta (2002–06) Václav Ticháček 71 hlas. Zbylé tři členy zastupitelstva volilo, 70, 69, respektive 68 občanů. Nezávislí mají v sedmičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty.
V Pasečnici dohlížely na průběh počítání výsledků voleb Marie Buršíková, vedoucí správního odboru MěÚ Domažlice, a její kolegyně z městského úřadu Dagmar Murínová.
„Jako zaměstnankyně Městského úřadu v Domažlicích jsme provedly kontrolu sčítání hlasů v Pasečnici. Sčítání proběhlo standardně bez problémů, tato možnost kontroly nám vyplývá ze zákona,“ sdělila Deníku Marie Buršíková.