Mám malé děti. Musí nosit roušku?
Děti do dvou let, ale například i děti v dětských skupinách či v dětských domovech nebo na internátech nebudou muset roušku nosit. Povinnost nosit roušky neplatí ani pro děti ve školách.

Jak to bude s autisty?
Výjimku budou mít i lidé s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo s těžkými duševními nemocemi.

A jak to bude v hromadné dopravě?
Roušky budou povinné při jízdě v MHD i meziměstských spojích. Výjimku mají samozřejmě řidiči, ale například i lidé, kteří zrovna budou konzumovat ve vlaku jídlo nebo nápoje. Takže se nemusíte bát napít.

Kdo ještě bude mít výjimku?
Například účastníci soudního řízení, herci, hudebníci či moderátoři při výkonu zaměstnání, ale i osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem.

A co při sportu?
Tam roušky povinné nebudou, pokud budete zrovna sportovat nebo cvičící lidi trénovat. Stejně tomu bude i u bazénu.

Jak to bude v restauraci?
V restauraci roušky povinné nejsou.

A co na svatbě?
Pokud se nebude obřad a oslava konat venku, budou roušky povinné. Výjimku mají snoubenci či lidé ucházející se o registrované partnerství v okamžiku obřadu a všichni účastníci během focení. Při hostině ve vnitřních prostorách ji mít musíte. Pokud se bude svatba konat u vás doma, je hranice pro povinné nošení roušky nastavena na třicet osob.

Musím mít zakrytá ústa a nos u holiče?
Ne. Stejně jako u kosmetičky roušky povinné nejsou.

Jak to bude ve zdravotnických zařízeních?
Roušky jsou povinné, a to i v lékárnách. Výjimku samozřejmě mají lidé, kteří jsou v nemocnici nebo jiném zdravotnickém a sociálním zařízení hospitalizováni nebo umístěni. A také personál po dobu nezbytně nutnou, pokud je to nutné pro poskytování služeb.

Můžu navštívit příbuzné v domově pro seniory?
Ano, ale nesmíte mít příznaky nemoci. Až na výjimky se nesmí návštěvy u jednoho člověka účastnit více než dvě osoby.

Kde najdu podrobnosti o nošení roušek a výjimkách?
V textech mimořádných opatřeních na speciálních stránkách ministerstva zdravotnictví. Tedy ZDE.

Hrozí mi nějaké sankce, když nebudu roušku nosit?
Ano, podle zákona o ochraně veřejného zdraví lidem i pořadatelům různých akcí hrozí pokuty až do výše tří milionů korun. Samozřejmě většinou budou podstatně nižší.