Jak dlouho nyní vyhlášený nouzový stav potrvá?
Dva týdny, od půlnoci na pondělí do 28. února.

Co se stane potom?
Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že se mu podaří u poslanců opozičních stran dohodnout další prodloužení nouzového stavu ještě v březnu.

Novinky platné od pondělí

Jak se protiepidemická opatření v příštích dvou týdnech změní?
Téměř vůbec, vláda nastavila pouze drobné, bezmála kosmetické změny. Například povolila úřadům otevřít v úředních hodinách bez omezení.

Trvá zákaz poskytování ubytovacích služeb?
Ano, byť s velmi drobnou úlevou. Lidé, kteří ze svého bydliště odjedou jinam za zdravotními službami, se nově mohou nechat ubytovat. Stejné privilegium může mít také jejich doprovod.

Kdo ještě nově může snáze cestovat?
Úlevu ministři vyhlásili také pro členy orgánů právnických osob. Mohou nyní cestovat na jejich zasedání nebo volby. Musí však důsledně dodržovat všechna hygienická opatření – nosit roušky, udržovat nejméně dvoumetrové rozestupy a dezinfikovat si ruce. Není-li to nezbytně nutné, nemělo by se takových akcí účastnit více než 50 osob.

Jak se změní pravidla pro fungování knihoven?
Lidé si v nich budou smět vyzvednout knihy a také je vracet pouze přes okénko nebo bezkontaktně, a to jen ty, které si předtím objednali. 

Vymysleli ministři ještě nějaké změny týkající se škol?
Ano, pocítí je někteří slabší studenti středních škol a konzervatoří. Budou totiž moci přijít na komisionální zkoušky.