Ekologické zemědělství

Jak uvedl ředitel společnosti Ivica Punčikar, možné to je díky nové lince na zpracování hlízové šťávy, kterou zde instalovali v roce 2017-2018. Pomohly přitom peníze z Evropské unie. Celkové investiční náklady činily tehdy 233 milionů korun. Součástí nové linky byl i projekt podpořený z fondů EU za 75 milionů korun. Evropská pomoc tak činila polovinu.

„Díky této nové technologii jsme schopni z hlízové šťávy získat tu nejhodnotnější látku – bílkovinu. Hlízová šťáva obsahuje zhruba dvě procenta různých proteinů o vysoké nutriční hodnotě a na naší výrobní lince dokážeme extrahovat cirka padesát procent z nich,“ vysvětloval Ivica Punčikar s tím, že protein je po zakoncentrování a usušení využíván v krmivářském průmyslu.

14|15 Baťův institut ve Zlíně
Baťův institut v novém. Z industriální budovy vzniklo moderní kulturním centrum

„V této první fázi výroby získáváme kromě krmného proteinu také hlízovou vodu. V následném výrobním procesu ji na odparce zahušťujeme na takzvaný koncentrát, který se nerozkládá a netvoří nepříjemné pachy. Kromě dusíkatých látek obsahuje koncentrát také fosfor, draslík a hořčík, a je proto využíván jako hnojivo vhodné i do ekologického zemědělství,“ poukázal na jedno z možných využití ředitel společnosti, kde se výrobě škrobu věnují už více než sto let. Posledních dvacet sedm let pod názvem LYCKEBY AMYLEX, a. s.

Eurofondy pomáhají zemědělcům i potravinářůmEurofondy pomáhají zemědělcům i potravinářůmZdroj: MMR

Společnost se kromě již zmíněné výroby bramborového škrobu, zabývá také zpracováním této látky na dextriny a modifikované škroby. „Bramborový škrob vyrábíme na prodej i pro další využití. Jeho výroba je ale kampaňová, což znamená, že probíhá pouze v podzimních měsících, obvykle od začátku září do poloviny prosince,“ uvedlIvica Punčikar. Doplnil, že brambory na jeho výrobu získávají od více než 150 zemědělců.

Cukrovinky i lepidla

S výrobou dextrinu ze škrobu pomáhají dvě linky – kontinuální a pánvová. Loni zde investovali do zvýšení kapacity pánvové dextrinky 21 milionů korun, současná kapacita obou linek se tak navýšila na dvanáct tisíc tun dextrinu za rok. Dextriny se používají například jako jako vodou rozpustná lepidla, zahušťovadla v potravinářském průmyslu či pojiva ve farmaceutickém průmyslu. Ke stejnému účelu slouží i v pyrotechnice.

„Kvalita vyrobeného dextrinu je na velmi vysoké úrovni, dextrin proto nachází uplatnění jak v potravinářských podnicích v Česku i v zahraničí, tak i v nepotravinářském sektoru, kam patří výrobci lepidel, papírových trubic a podobně,“ přiblížil ředitel horažďovické společnosti. Podíl na tom má dle jeho slov i fakt, že u dextrinu není legislativně požadováno označení „E“, což je jeho velkou výhodou v potravinářství. „Dextriny se používají například při výrobě cukrovinek, pekařských výrobků nebo obalových směsí na hranolky, maso nebo zeleninu,“ vysvětlil.

Lokalita Na Kácku ve městě Sázava
VIDEO: Byla ostudou města. Lokalitu Na Kácku se však podařilo vylepšit

Podívejte se na Mapu
projektů EU

V současné době patří LYCKEBY AMYLEX, a. s., co do množství a kvality vyráběného dextrinu mezi největší výrobce v Evropě. Prodej technických a potravinářských dextrinů v tunách je aktuálně v poměru 47 procent ku 53 procentům. „Výhodou naší firmy je, že je u zákazníků zavedeným výrobcem, který je flexibilní a je rychle schopen reagovat na jejich potřeby. Díky vlastnímu aplikačnímu výzkumu jsme schopni připravit dextriny o různých vlastnostech a z různých druhů škrobů podle požadavků našich zákazníků,“ řekl Ivica Punčikar.

Projekt v číslech: LYCKEBY AMYLEXProjekt v číslech: LYCKEBY AMYLEXZdroj: MMR

Neméně důležitým produktem vznikajícím v horažďovické společnosti jsou chemicky modifikované neboli katonické škroby. Ty se používají v papírenském průmyslu.

Balicí linka a sklad

Zatím poslední velká investiční akce zahrnovala předčištění a čištění odpadních vod ze škrobárny. „Tato investice umožňuje nově čistit škrobárenské vody odcházející do městské čističky odpadních vod a náklady na ni dosáhly sedmdesáti pěti milionů korun,“ nastínil finanční stránku věci ředitel společnosti, ve které v současné době pracuje sedmdesát lidí.

Zdroj: MMR

#clanek|5469375#