Nejjednodušší to mají posluchači posledních ročníků VŠ, kteří se mohou 20. dubna maximálně v pěti vrátit do laboratoří, knihoven a kabinetů vedoucích svých prací, aby v termínu odevzdali diplomky a složili státnice. Maturanti mohou o tři týdny později zahájit dobrovolné konzultace přímo ve školách a odborných učebnách, aby po 1. červnu uspěli u státní i profilové části zkoušky dospělosti.

Stejně nepovinný bude návrat školáků, kteří navštěvují 1. až 5. třídu. Je to nabídka především pro rodiče, kteří nemají podmínky pro domácí výuku, potřebují se vrátit do práce a mohou prohlásit, že nikdo v jejich domácnosti není zdravotně rizikový. Pokud rodiče svou ratolest z jakéhokoli důvodu do školy poslat nechtějí, budou moci dál čerpat ošetřovné.

Netlačit na pilu

Starší děti a středoškoláci už ale do lavic většinově nezasednou, byť s jistou formou jejich přímého spojení s pedagogy ministerský plán počítá. Všichni si uvědomují, že domácí karanténa není ani z psychického pohledu jednoduchá. Například podle průzkumu společnosti GTS ALIVE samostudium nevyhovuje 84 procentům posluchačů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Třetina středoškoláků se bojí, že se nestihne připravit na maturitu a přijímací zkoušky, 27 procent preferuje nahrazení maturitní zkoušky průměrem známek z posledních tří vysvědčení.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Když jsme se studentů zeptali, co by nyní nejvíce uvítali od svých škol, nejčastěji jim šlo o vysvětlení látky tak, aby nahradila absenci osobního kontaktu s učitelem, také o přístup ke kvalitním studijním materiálům i menší množství učiva probíraného v rámci jednotlivých lekcí. Řešením by podle nich byly například on-line konzultace s pedagogy, on-line přednášky, ale třeba i větší shovívavost pedagogů při doručování úkolů,“ říká Jana Valušová z GTS ALIVE.

Doučovací kempy

Víc procvičování a tolerance prosazuje i ministr Plaga. Zopakoval, že kantoři by neměli žáky přetěžovat úkoly a stresovat je známkami za nedostatečně probrané učivo. Navíc předpokládá, že v září se všechny školy zasadí o to, aby se aspoň částečně srovnaly vědomosti žáků z různých socioekonomických skupin.

Pomoci by mohly i letní doučovací kempy, které by se při příznivém epidemiologickém vývoji mohly konat v srpnu. Ministerstvo pamatuje též na uchazeče o maturitní obory. Jednotná přijímací zkouška se bude konat v průběhu června a zájemci se na ni mohou připravovat s využitím modelových testů CERMAT a výkladových řešení, jež se mají objevit na YouTube.