Obvinění z nedovoleného ozbrojování se mohou nyní vyhnout ti, kteří vlastní, zdědili či jinak získali střelnou zbraň, která není přihlášena, nebo vůbec nemají zbrojní průkaz.

„Až do 31. července platí zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, takzvaná ´amnestie zbraní´. Na kterýkoliv útvar policie mohou všichni dobrovolně odevzdat zbraň nebo její části v případě, že ji přechovávají bez patřičného povolení,“ říká krajská mluvčí policie Martina Kohoutová.

Nelegálně drženou zbraň kategorie A, B nebo C nebo hlavní části těchto zbraní mohou občané přinést na kterýkoliv útvar policie. Zbraně a střelivo kategorie A jsou považovány za společensky nejnebezpečnější, přičemž zařazení do jednotlivých kategorií určuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

„Policisté od dotyčného zbraň převezmou, aniž by se ptali na její původ, a předají mu ´Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy´. Všechny odevzdané zbraně pak jsou podrobeny balistické expertize, aby se vyloučila možnost, že s konkrétní zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek. Zkoumá se také, je-li zbraň funkční, zda nebyla odcizena a někdo ji nehledá. Jsou-li výsledky šetření negativní považujeme osobu, která nám zbraň odevzdala, za jejího vlastníka,“ sdělila Deníku domažlická policejní mluvčí Vladislava Čejková.

Ten, kdo zbraň odevzdá, má pak dvě možnosti. „Ve lhůtě dvou měsíců od odevzdání do úschovy může požádat o vydání zbrojní průkazu a průkazu zbraně. Po vyřízení těchto dokladů převezme zaregistrovanou zbraň zpět. Pokud o vydání uvedených dokladů nepožádá, nebudou-li mu vydány, nebo nebude mít o zbraň zájem, zbraň zůstane uložena na Krajském ředitelství policie Západočeského kraje Plzeň a bude s ní postupováno dle zákona,“ dodává mluvčí s tím, že v úvahu přicházejí znehodnocení či prodej, přičemž výtěžek z prodeje po odečtení nákladů připadne vlastníkovi zbraně.

Do 1. března využilo uvedené amnestie v Plzeňském kraji 64 občanů. „Policisté převzali jeden samopal, 45 kulových zbraní a 15 brokovnic a tři perkusní revolvery,“ uvedla mluvčí Kohoutová.

Na Domažlicku byla jako první odevzdaná zbraň kategorie C – malorážka, přičemž do včerejška bylo odevzdáno 15 zbraní (viz tabulka).

Amnestie zbraní:
Celkem odevzdáno: 15 ks (zbraně a části)
Kategorie A: 5 ks – zakázané zbraně z II. svět. války
Kategorie B: 4 ks – krátké a dlouhé kulovnice
Kategorie C: 2 ks – kulovnice a malorážka
Kategorie D: 1 ks – flobertka