Hned první pracovní den roku 2013 zajistilo Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích likvidaci věcí, které připadly státu na základě trestního řízení, kdy bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání.

„Jednalo se konkrétně o likvidaci 12 481 kusu CD a DVD nosičů, jejichž obsah porušoval autorská práva. Mezi uvedenými věcmi nechybělo ani padělané oblečení, dále opasky, batohy a tašky známých značek. Předměty byly zlikvidovány v drtičce odpadů," upřesnil Robert Hurt z oddělení komunikace ÚZSVM v Praze s tím, že získaná drť se následně používá jako alternativní palivo.

„Množství movitých věcí je sečteno za celý kalendářní rok 2012. Věci jsou ale likvidovány průběžně během celého roku," vysvětlil Karel Hála, ředitel plzeňského územního pracoviště ÚZSVM.

Podle další informace mluvčího ÚZSVM Hurta bylo současně převedeno Ministerstvu vnitra České republiky přesně 269 předmětů.

„Všechny sloužily při nedovolené výrobě omamných či psychotropních látek a jedů. Byly mezi nimi mimo jiné i digitální váhy, různé lampy, žárovky, injekční stříkačky, plastové lžičky, dále hydroxid sodný, ventilátory a čerpadla," vypočítával Hurt.

„S nimi je oprávněné hospodařit ministerstvo vnitra, jemuž je náš úřad převedl na základě Zápisu o změně příslušnosti hospodaření," doplnil ředitel územního pracoviště ÚZSVM v Plzni.

Zajímalo nás, co ministerstvo vnitra nyní udělá s předměty, které sloužily k výrobě drog a přesto neskončily podobně jako ostatní zabavené věci v drtičce.

„Zmíněné věci používané k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek poté, co propadnou státu a ten je převede ministerstvu vnitra, převezme policejní prezídium, konkrétně příslušníci Správy logistického zabezpečení Znojmo. Odvezou je a zajistí jejich ekologickou likvidaci," uvedla na dotaz Deníku domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.