Kubeš podle obžaloby na internetovém inzertním portálu nabízel celkem v sedmi inzerátech nevyplněné tiskopisy veřejných listin za částky dva až sedm tisíc korun.

„Na prodej nabízel vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu VOŠ, diplom VOŠ, Bc., Mgr., Ing., osvědčení o rekvalifikaci MŠMT, přičemž si byl vědom, že tiskopisy budou použity k výrobě padělaných veřejných listin,“ uvedl státní zástupce. Podle poměrně rozsáhlé obžaloby si muž sám pro sebe vyhotovil nejméně čtyři padělané vysokoškolské diplomy ze Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, kde si udělil titul bakalář. Jeden z nich dokonce zaslal univerzitě, aby ho zaregistrovala do klubu absolventů. Jednomu muži např. poslal padělané osvědčení o získání kvalifikace ve vzdělávacím programu pracovník v sociálních službách, za což obdržel 10 000 Kč. Dále na inzertním portálu nabízel k prodeji za 30 tisíc korun dluhopisy, jejichž hodnota byla 50 tisíc korun. Ty si podle obžaloby vyrobil, zájemcům jich předal celkem devět.

Kdyby se na něj nepřišlo, byznys by zřejmě rozjel ve velkém. Nechal si poslat domů řadu bianco diplomů, bianco vysvědčení pro různé úrovně škol, protokol o absolutoriu, výuční listy a mnohé další listiny. Nic nezaplatil, vše si objednal neoprávněně jako zástupce ZČU. Policii později vydal stovky různých listin. Podvodem měl získat i televizor, laserovou tiskárnu, notebook či mobilní telefony. Poškození po něm požadují více než 350 tisíc korun.

Za padělání a pozměnění veřejné listiny a za podvod Kubešovi hrozilo až 5 let vězení, ale vyvázl s výchovným trestem. „Byl mu uložen trest ve výši 22 měsíců, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let,“ uvedla mluvčí plzeňského okresního soudu Lucie Ženíšková s tím, že verdikt je pravomocný.

Zatímco Kubeš se trestu již dočkal, Jaroslava Dominika Koubová (42) z Rokycanska, která od něj měla získat falešný diplom o absolvování magisterského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a díky němu pak dostat místo na jedné z plzeňských středních škol, kde skutečně několik měsíců učila, si na svůj rozsudek ještě počká.