„Měl se zastávat seniorů, pak se dohadoval s prodávajícím, na kterého měl údajně vytáhnout nůž. Nebyl jsem u toho, neboť akce se konala na sále a já jsem pouze nájemce sousední hospody. My podáváme pohoštění – kafe, limonádu, prostě co chtějí, ale pak tam do sálu nesmíme. Zhruba půl hodiny předem býváme vyzváni k vydávání oběda, ,“ řekl nám tehdy hospodský Petr Nový s tím, že poté byla přivolána policie.

„Obvodní oddělení v Domažlicích zahájilo 2. června úkony trestního řízení ve věci přečinu nebezpečné vyhrožování. Na podkladě skutečností, které jsou policejnímu orgánu doposud známy, je dostatečně odůvodněn závěr, že v Draženově došlo ve středu 1. června k nebezpečnému vyhrožování, což v poškozené osobě vzbudilo důvodnou obavu o svůj život a zdraví,“ znělo vyjádření domažlických policistů k případu.

Zjišťovali jsme, jak kauza pokračuje.

„Věc je i nadále v šetření, podezření z napadení čelí 36letý muž z Draženova, ale zatím nebyl nikdo obviněn,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí PČR Zdeňka Vogeltanzová.

Podařilo se nám získat podrobné vyjádření uvedeného muže, jak situaci vidí. Přineseme je dodatečně.