Za pletichaření s léky a zdravotnickými pomůckami je podezřelá vedoucí nemocniční lékárny v Domažlicích Jana Suastiková, manželka primáře zdejšího oddělení LDN.

Vedení Domažlické nemocnice lékárnici ihned po policejní razii a jejím následném vyšetřování, které proběhlo v září, odvolalo z funkce. „Důvodem bylo právě podezření na podivné obchodní praktiky a bylo takového charakteru, že bylo vhodné uvedenou personální změnu vyvodit," řekl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška a dodal: „Z důvodu probíhajícího vyšetřování se nemůžeme k podrobnostem případu dále vyjadřovat. Poskytování informací ponecháváme na policii, které při vyšetřování poskytujeme plnou součinnost. Je i v zájmu nemocnice případ důsledně vyšetřit, abychom zavedli takové kontrolní mechanismy, které nekalé praktiky bezpečně a včas odhalí."

Ani tachovská policie, která případ vyšetřuje, neuvedla nic konkrétního a mluvčí Dagmar Jiroušková odmítla uvést i výši škody, kterou měla vedoucí lékárny svými nekalými praktikami způsobit.

„Mohu říci jen to, že byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry. Vyšetřování případu stále probíhá, proto z taktických důvodů nebudeme sdělovat žádné bližší informace," řekla Jiroušková.

„Vedoucí lékárny byla okamžitě zproštěna funkce a poté jsme se dohodly na okamžitém ukončení pracovního poměru. Šlo o selhání jedince, nikoliv o systémové čachrování s léky v rámci nemocnice, na kterém by se podílelo více zaměstnanců," řekla ředitelka Domažlické nemocnice Alena Vyrutová.

Nemocniční lékárna zajišťuje zásobování léčivy všechna oddělení Domažlické nemocnice, proto byla okamžitě jmenována nová vedoucí lékárny PharmDr. Petra Radošická a chod lékárny nebyl a není nijak omezen.