Celkem 3030 kusů pirátských CD a DVD nosičů a 196 kusů padělků obuvi značkové obuvi a textilu zajistili domažličtí celníci ve stánku na tržnici Espresso na Folmavě. Zajímavé jsou okolnosti odhalení tohoto případu.

"Na základě získaných informací, že v jednom ze stánků na tržnici Espresso dochází k nabídce a prodeji nelegálního zboží, chtěli domažličtí celníci v tomto stánku uskutečnit kontrolu. Stánek byl však při příjezdu celníků zavřený, nebyl nijak označený, na první pohled působil jako prázdné prodejní místo.
Po chvíli se stánek zevnitř otevřel a vyšel z něho občan vietnamské národnosti," uvedla Deníku mluvčí Celního ředitelství Plzeň Jitka Blahutová.

Členové hlídky přistoupili ke kontrole totožnosti Vietnamce, a zároveň zjistili, že uvnitř stánku se nachází ještě deset německy mluvících osob.

"Celníkům tito lidé vypověděli, že si ve stánku prohlížejí zboží, ale nikoliv za účelem nákupu. Ani občan vietnamské národnosti se ke zboží nepřihlásil," dodala mluvčí Blahutová s zím, že případ je doposud v řešení.