„Zloděj vstoupil v blíže nezjištěné době na tamní zahradu a násilím vnikl do kůlny. Z ní odcizil benzinové čerpadlo na vodu, dále 70 metrů kabelu, plastový kanystr s pěti litry benzinu, další kanystr s 15 litry hydraulického oleje a různé nářadí. Přímo ze zahrady pak ukradl kolmahu. Celková škoda na odcizených věcech se vyšplhala na 12 500 korun," vyčíslila škody mluvčí ČR Dagmar Brožová.