Policisté provedli na území domažlického okresu další z republikově dopravních bezpečnostních akcí. Tentokrát se při kontrolách zaměřili na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav vozidel a na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

„Během akce policisté zkontrolovali celkem 55 vozidel, přičemž zjistili 15 přestupků. Čtrnáct přestupků vyřešili na místě v příkazním řízení uložením pokut v úhrnné částce 3500 korun, jeden přestupek, kdy byl řidič pod vlivem alkoholu, bude oznámen správnímu orgánu k projednání,“ informuje domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Ve čtyřech případech se jednalo o nepoužití pásů, , jeden řidič telefonoval za jízdy a měl v ruce mobil.

V jednom případě byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla a jeden řidič usedl za volant po požití alkoholu. „Policisté během akce objevili u jednoho řidiče větší než malé množství drogy, toto jednání zaevidovali jako trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky.