Páté volební období ve funkci starosty právě ubíhá 65letému Josefu Johánkovi (na snímku). Dlouholetý starosta malé obce na Poběžovicku však nyní musí čelit policejnímu obvinění.

„Policie zahájila trestní stíhání muže jako obviněného ze spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti," potvrdila mluvčí PČR Dagmar Brožová.

V čem spočíval starostův delikt?

„Jmenovaný se měl přečinu maření dopustit tím, že nejméně v době od 9. 7. 2011 do současnosti jako starosta obce Mnichov nepředával přestupkové komisi Města Poběžovice, s nímž měla Obec Mnichov uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednávání přestupků, přestupkové spisy oznámené policejním orgánem Policie ČR Obvodního oddělení Poběžovice, neboť chtěl ušetřit prostředky obce za projednání přestupku," uvedla podrobnosti mluvčí.

Policie již má zjištěno, kolik přestupků nebylo řešeno.

„Starosta svou nečinností způsobil, že v roční prekluzivní lhůtě dle § 20 zákona č. 200/1990 Sb. nedošlo k projednání nejméně 26 přestupkových spisů, zejména přestupků proti občanskému soužití, proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi," upřesnila mluvčí PČR.

„Ničeho jsem si nevšiml, třebaže vždy jednou za čas dostávám informace, kolik přestupků jednotlivých obcí, pro které tuto agendu na základě smlouvy zajišťujeme, se projednává. Jejich počet vždy korespondoval s tím, kolik přestupků se tam projednávalo v minulosti. Pokud by se z Mnichova neprojednávalo vůbec nic, bylo by mi to divné a začal bych se pídit," uvedl na dotaz Deníku poběžovický starosta Hynek Říha, který prý netušil, že jeho mnichovský kolega nedává k přestupkové komisi veškeré případy, aby šetřil obecní kasu.

„Kdysi jsme požadovali za projednávání přestupku 1 000 korun, před lety jsme museli poplatek zvýšit, aby odpovídal nákladům," připojil Říha.

Co ke svému konání říká obviněný starosta?

„To, že mám veškeré věci předávat přestupkové komisi, mi nikdo neřekl, ale neznalost zákona mne neomlouvá. jednalo se o dohady mezi sousedy, pobíhání psů a podobné. Zvláště šlo o záležitosti takzvaně bez svědků, tedy tvrzení proti tvrzení. Tyto případy jsem s občany řešil domluvou, aby obec nemusela za každý přestupek platit 2 700 korun," brání svůj dobrý úmysl starosta, jehož právě dnes čeká první výslech na policii.

„Zpráva o mém stíhání se rychle rozšířila, volá mi hodně lidí, aby mne podpořili. Fandí mi. Tolik telefonátů jsem neměl za celý měsíc. Jeden volající se dokonce velice rozčílil a nabádal mne, abych neustupoval, že podle něj se skutečně řada věcí dá vyřešit domluvou," prozradil včera Deníku Johánek.

Zjišťovali jsme, co mnichovskému starostovi v případě odsouzení hrozí.

„Za trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti," prohlásila mluvčí policie Brožová.

„Přijmu trest, jaký mi bude vyměřen. Aspoň si odpočinu," konstatuje starosta Johánek, který je již v důchodu.