Johánek se zpovídal z toho, že během čtyř let nepředal přestupkové komisi Města Poběžovice 22 přestupkových spisů oznámených Policií ČR.

„Jedno projednání spisu u přestupkové komise stojí 2 500 korun. Pro malou obec, jako je Mnichov, jsou to obrovské náklady, které neúměrně zatěžují rozpočet obce. Protože se většinou jednalo o spory mezi sousedy, nebo volné pobíhání psů, měl jsem za to, že stačí, když takové přestupky vyřeším domluvou. Netušil jsem, že za to mohu být stíhaný. Mrzí mne to, poučil jsem se a už se to nikdy nebude opakovat. Všechny přestupky již posílám ke komisi do Poběžovic," uvedl Johánek.

Johánek byl za své jednání ohrožen až tříletým trestem odnětí svobody.
I státní zástupkyně však navrhla trest na samé spodní hranici.
„Je zřejmé, že obžalovaný je osobou neznalou práva, což ho samozřejmě neomlouvá. K dobru mu lze přičíst to, že při svém konání neměl zlý úmysl," uvedla státní zástupkyně ve své závěrečné řeči.

S názorem státní zástupkyně se ztotožnil i soudce.
„Je zapotřebí jednou pro vždy rozhodnout. Projednávaný případ není nikterak závažný a z lidského hlediska pochopitelný. Obžalovaný tak činil, aby se správní orgány nemusely zabývat banálními případy. Ze svého jednání neměl žádný prospěch. Z druhé strany je nutno říci, že se zachoval nesprávně a vina tam je. Alespoň dva přestupky ze zmiňovaných dvaadvaceti měly být přestupkové komisi předány. Mám tím na mysli fyzické napadení mezi partnery, i když skončilo tím, že spolu dále žijí, a neslušné nadávání policistovi. Přesto si myslím, že je zbytečné obviněného jakkoliv trestat," řekl soudce.

Z dvaadvaceti přestupků, jež starosta řešil po svém, neutrpěl, až na tři výjimky, nikdo žádnou újmu.
Jeden z údajně poškozených žádal po Johánkovi odškodné ve výši 40 tisíc korun a druhý 10 000 korun. Obě žádosti odkázal soud na občanskoprávní řízení.