Dva roky bude po svém prohřešku pod dohledem státního zástupce mnichovský starosta, 65letý Josef Johánek. Čelil obvinění z přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, neboť nepředával veškeré přestupky občanů Mnichova a spádových vsí řešené policií na MěÚ v Poběžovicích, s nímž má obec smlouvu na vykonávání přestupkové agendy.

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Domažlicích vydala rozhodnutí, které pro starostu Josefa Johánka znamená zastavení stíhání, avšak pouze dočasně. Byla stanovena zkušební doba 24 měsíců.

„Státní zástupce pak v rámci běhu zkušební doby bude velmi pečlivě sledovat chování obviněného, zejména se zaměřením na okolnosti, zda nespáchal jinou trestnou činnost nebo zda se nedopustil závažnějšího přestupku," vyjímáme z rozhodnutí. Až po uplynutí uvedené zkušební doby bude rozhodnuto tom, zda se Johánek ´osvědčil´ a rozhodnutí bude možné považovat za dostačující.

K uvedenému závěru vedl státní zastupitelství fakt, že starosta Mnichova v 28 vypsaných případech od 9. 7. 2011 do 30. 5. 2014 nepředal policií hlášená podezření z přestupku na úřad do Poběžovic.

„To, že mám veškeré věci předávat přestupkové komisi, mi nikdo neřekl, ale neznalost zákona mne neomlouvá. Jednalo se v těchto případech o dohady mezi sousedy, pobíhání psů a podobné. Zvláště šlo o záležitosti takzvaně bez svědků, tedy tvrzení proti tvrzení. Tyto případy jsem s občany řešil domluvou, aby obec nemusela za každý přestupek platit 2 700 korun," bránil svůj dobrý úmysl od samého počátku stíhání starosta.

Starosta Johánek je z uvedeného výroku smutný.

„Nikdy v životě jsem nic neprovedl a nebyl trestaný. Čekal jsem, že bez trestu nevyjdu, že dostanu tak na rok podmínku, ale ty dva roky pečlivého sledování mne zaskočily, vždyť jsem nikomu neublížil," říká Johánek a dodává, že navzdory tomu ho těší podpora, jíž se mu zprvu dostalo ze strany řady starostů, a to i prostřednic­tvím STAN.

Johánka podpořili Starostové a nezávislí (STAN) Plzeňského kraje

„Starosta sice nedodržel úřední postup, ale jednal pocitově správně v tom smyslu, že se především snažil o klid v obci, o smírné řešení problémů a zároveň o úsporu veřejných prostředků," konstatoval krajský předseda STAN Pavel Čížek s tím, že projednání přestupku stálo tuto malou obec 2700 Kč a čas členů přestupkové komise.

„Často se stává, že projednání před komisí naopak rozjitří sousedské vztahy tak, že spor se rozroste a stane se z něj série přestupkových řízení," podotkl Čížek a dodal, že by měla existovat možnost řešit méně závažné občanské spory smírnou dohodou účastníků.

Právník z Plzeňska poslal podnět ke zkoumání

Starostové a nezávislí Plzeňského kraje přitom nejsou jediní, kdo Johánkovi nějakým způsobem vyjádřil podporu. Té poslední se mu dostalo poté, co byl zveřejněn způsob jeho potrestání. S ním nesouhlasí 71letý právník ze severního Plzeňska.

„Z veřejných zdrojů jsem zjistil, že pan starosta obce Mnichov Josef Johánek byl za své protiprávní jednání sankcionován Okresním státním zastupitelstvím (OSZ) Domažlice. Dovolte prosím, abych k této kauze uvedl svůj právní názor, který je souhlasný s příslušnými právními normami a je i na bázi osobních zkušeností s procesním řízením přestupků v Plzeňském kraji," uvádí JUDr. Josef Janeček z Číhané u Úněšova a pokračuje: „Dle těchto premis v daných případech především selhala PČR a hlavní tíhu odpovědnosti nese právě PČR."

Pro své tvrzení má doktor práv následující zdůvodnění.

„Zajisté Obec Mnichov vůbec nemá zřízen zvláštní orgán – Komisi k projednávání zákonem vymezených přestupků. Tento deficit a celá problematika je zajisté řešena veřejnoprávní smlouvou s Obcí Poběžovice, kde je zcela určitě i zakomponováno, kdo je příslušným správním orgánem k projednávání zákonem vymezených přestupků spáchaných v územním obvodu obce Mnichov – Komise k projednávání přestupků Obce Poběžovice. Právě PČR při součinnosti dle § 58/1 Zákona o přestupcích má povinnost oznamovat přestupky příslušným správním orgánům. Vůbec neměla přestupky oznamovat na Obec Mnichov. Již jen tímto byly narušeny hlavní zásady správního řízení, jako je rychlost, hospodárnost, ale i neveřejnost řízení a lze i zkoumat, zda ze strany PČR nebyl spáchán tr. čin dle § 180 tr. zákoníku. Panu starostovi obce Mnichov lze snad jedině vytknout, že nepostupoval dle § 12 správního řádu č. 500/2004 Sb.," konstatuje doktor práv Janeček s tím, že věří, že se podnětem bude zabývat OSZ Domažlice, kam jej odeslal.

Státní zastupitelství podnět ´nezahodí´

„Podnětem se samozřejmě budeme zabývat, odešleme ho na odbor vnitřní kontroly policie, aby tam eventuálně zjistili, zda nešlo o trestnou činnost policistů," uvedl včera na dotaz Deníku šéf OSZ Domažlice Josef Vojta.