24 dny ve vězení s dohledem byla včera potrestána devětašedesátiletá Ivanka Vacíková ze Staňkova. Seniorka se dva roky odmítala vystěhovat z domu, který jí nepatřil.

Nereagovala na výzvy majitele domu, aby se vystěhovala, a k odchodu ji nepřimělo ani to, že byla za své protiprávní jednání v červnu 2013 odsouzena k osmnácti měsíční podmínce. V domě bydlela dál, a proto vloni v prosinci skončila ve vazební věznici. Odtud byla 9. ledna propuštěna a do domu se již nevrátila.

Za svou tvrdohlavost byla nyní podruhé odsouzena. K hlavnímu líčení se sice nedostavila, jednání se však uskutečnilo i bez její nepřítomnosti.
Z její výpovědi, kterou soudce přečetl, vyplynulo, že žena je stále přesvědčena, že se ničím neprovinila, a nějaké sodní rozhodnutí, nebo fakt, že dům byl v dražbě prodán jinému majiteli, pro ni nemá žádnou váhu.

„Dům je můj. Bydlím tam už 17 let. Můj muž mi ho před svou smrtí svěřil a to je pro mě svaté. Jakékoliv nařízení pro mě není ničím. Rozhodující je to, co řekl můj muž,“ zněla její výpověď.

Podle soudní znalkyně, která zkoumala psychický stav Vacíkové, jde o osobu, která si je vědoma, že  její jednání není správné, ale je po sociální stránce těžko přizpůsobivá.

„Má lehké defekty paměti, které se mohou s věkem prohlubovat. Trpí utkvělou představou, že dům patří jí. Pro okolí však není nebezpečná, proto není třeba, aby byla léčena,“ uvedla Dr. Škopková.

Majitel domu, který dnes spíš připomíná ruinu ,se Vacíkovou snažil přimět k odstěhování dva roky. Když nic nepomohlo, obrátil se na policii.
„Stále jsem se jí snažil vysvětlit, že jsem dům řádně vydražil. Poprvé mi slíbila, že se vystěhuje, což neudělala. Podruhé mi řekla, že když jsem její dům nekoupil v její přítomnosti, že to nezajímá. Po prvním rozsudku jsem se obrátil  na exekutora, který však neudělal nic jiného, než že dům nafotil a spočítal, kolik by vystěhování stálo,“ řekl majitel domu Václav Mašek s tím, že jakmile byla Vacíková z domu převezena do vazby, zajistil dům tím, že okna zabednil a vchodové dveře a vrata zajistil řetězem a zámkem.

Protože Vacíková podmíněné tresty vůbec nebrala na vědomí, navrhla státní zástupkyně, aby byla potrestána vězením při samé spodní hranici trestu a aby do délky jeho trvání byly započítány dny, které si už odseděla ve vazební věznici.

„Exekutor měl hned po rozsudku pomoci panu Maškovi s vystěhováním paní Vacíkové. Nebýt jeho liknavého přístupu, nemuselo k tomuto soudu vůbec dojít,“ řekla státní zástupkyně.

Soudce se k jejímu návrhu přiklonil a potrestal Vacíkovou, která byla za neoprávněné obývání domu bez souhlasu majitele ohrožena až 3 lety vězení, pouhými 24 dny odnětím svobody. Je možné, že do výkonu trestu seniorka vůbec nenastoupí, neboť si ho už vlastně odseděla ve vazbě. Bude záležet na tom, jak se rozhodne státní zástupkyně. Protože si ponechala lhůtu na odvolání, je rozsudek nepravomocný.

„V lidském životě se vyskytnou případy, které nejsou typické. Je jasné, že žena bydlela v domě, i když tam neměla co dělat. Na druhou stranu tam žila spoustu let a vzhledem ke svému  intelektu se najednou ocitla v nelehké životní situaci. V otázce vlastnictví nemovitosti, která je v dezolátním stavu, se odvolává na svého manžela, který vlastně jejím manželem nikdy nebyl. Vzhledem k jejímu věku je 24 dní vězení dostačující trest. navíc po návratu z vazby se do domu už nevrátila,“ řekl soudce Jan Švígler.

Vacíková byla z vazby propuštěna 9. ledna a od té doby prý bydlí v domě, který je o ulici dál.