Po předchozím odmítání viny včera všichni obrátili a přiznali se.
„Přemýšleli jsme o tom a chceme se k činu doznat. Souhlasíme s obžalobou. Zároveň jsme ochotni uhradit nároky poškozeného. Je nám to líto, měli jsme se chovat jinak," řekli před soudem shodně.

Protože navíc složili na účet soudu částku určenou státu na pomoc obětem trestné činnosti, splnili podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání.
„Stěžejním důkazem byl kamerový záznam incidentu, z něhož vyplývá z čeho byli obžalovaní a k čemu se také doznali. Protože jsou všichni dosud bezúhonní, lze jejich jednání považovat za jakési vybočení. Šlo však o surový útok a proto soud vyžadoval finanční částku na oběti trestných činů. To obžalovaní splnili a soud tedy podmíněně pozastavil jejich trestní stíhání na zkušební dobu 18 měsíců," odůvodnil rozhodnutí soudce Milan Anderle.

Pokud budou všichni obžalovaní sekat rok a půl latinu, nebudou mít žádný záznam v trestním rejstříku. V opačném případě bude trestní stíhání proti nim obnoveno.
S tímto usnesením všichni čtyři mladíci souhlasili. Není ale ještě pravomocné, protože státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Mladíci byli za výtržnictví ohroženi až dvouletým trestem odnětí svobody.