Neuspěla ani u domažlického soudu, kde se domáhala zrušení rozhodnutí o svém odvolání z funkce.


Soud dospěl k závěru, že ze strany ředitelky školy došlo k závažnému porušení povinností, ačkoliv její žalobu zamítl především z formálních důvodů.
„Marie Gruberová se odvolala proti městu Staňkov o určení, že odvolání z funkce ředitelky staňkovské základní školy je neplatné. Ve věci bylo rozhodnuto rozsudkem tak, že se její žaloba zamítá,“ uvedla domažlická soudkyně Vladimíra Mašínová.


O odvolání Gruberové rozhodli v červnu 2010 staňkovští radní. Podle starosty města Alexandra Horáka praktiky vedení pošlapávaly důstojnost učitelů. Dlouholeté problémy s přístupem vedení školy završil  otevřený dopis pedagogů radnici popisující situaci na škole jako již zcela neúnosnou.
Za původkyni všech problémů byla označena hlavně zástupkyně ředitelky Hana Kozová. Vedení města ji proto vyzvalo k rezignaci, kterou odmítla.
Ředitelka školy byla  tedy vyzvána, aby zástupkyni odvolala či sama rezignovala. Když Gruberová odmítla, nebylo podle Horáka jiné možnosti, než odvolat samotnou ředitelku. „Vedli jsme mnoho jednání s oběma stranami, celou situaci důkladně prověřili a došli k jedinému možnému řešení,“ vysvětlil Horák s tím, že změnu vedení školy doporučily i odbory a školská rada.


Za učitele se postavili i rodiče, podle kterých nevraživost mezi pedagogy a vedením vedla k tomu, že se z dětí staly rukojmí.
„Situace se vyhrotila tak, že děti doma plakaly, že na ně učitelka křičí a hrubě jim nadává. Zhoršil se jim prospěch, začaly do školy chodit se strachem,“ uvedla jedna z matek v dopisu radním.

Na žáky byl podle rodičů i učitelů vyvíjen psychický nátlak a v ředitelně byli káráni a vyslýcháni nevybíravým způsobem.
„Byla jsem svědkem jednoho takového výslechu a byla jsem z toho dosti špatná,“ uvedla tehdy zastupitelka Ivana Hettlerová. Zastupitelka a zároveň učitelka na staňkovské škole Marie Roubalová doplnila, že nechutné napadání  jí přineslo spoustu probdělých nocí.

Ředitelka Marie Gruberová však všechna nařčení už tehdy rezolutně odmítala.