Důvodem je i to, že ta poslední nevyzněla pro řidiče příliš příznivě.

„V oblasti Územního odboru Policie ČR Domažlice se uskutečnila dopravně bezpečnostní akce zaměřená na všeobecný dohled nad silničním provozem. Byla zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu všemi účastníky, kontrolu dokladů předepsaných k řízení a provozu vozidla, kontrolu technického stavu vozidel, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel, dodržování stanovené rychlosti jízdy a též na pátrání po osobách, odcizených věcech, vozidlech i zbraních,“ vysvětluje domažlická mluvčí policie Zdeňka Vogeltanzová.

Do akce bylo nasazeno 38 policistů, a to z dopravní i pořádkové policie.

„Během akce bylo zkontrolováno 273 vozidel a bylo zjištěno 67 přestupků. 57 z nich bylo řešeno na místě blokovými pokutami, které dosáhly v úhrnu 52 100 korun. Deset přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání. Nejčastějšími přestupky bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to v 16 případech, osm vozidel nebylo v řádném technickém stavu a v pěti případech byli zjištěni nepřipoutaní řidiči,“ doplnila Vogeltanzová s tím, že takovéto akce nemohou být pro motoristy žádným překvapením, ale přesto policie upozorňuje řidiče, že v nich bude i nadále pokračovat.

„Z výsledků kontrol vyplývá, že je stále na našich silnicích co napravovat,“ zakončila policejní mluvčí.