Aby se vyhnul postihu za jízdu v opilosti, při níž mu bylo vloni v únoru naměřeno 0,5 promile, nařídil sobě podřízené sestře, aby vyměnila jeho vzorek krve s krví pacienta.

Soudního líčení se Kravec nezúčastnil kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Státní zástupce trval na tom, že při dalším jednání nesmí chybět, aby mohl být vyslechnut. Kravec totiž odmítl vypovídat i v přípravném řízení.

„Při běžné silniční kontrole v Domažlicích jsme zastavili Audi a řidiče podrobili dechové zkoušce. Byla pozitivní. Ještě než jsme zkoušku stačili opakovat, začal řidič telefonovat. Po ukončení hovoru nám sdělil, že je lékařem ve zdejší nemocnici a že byl právě volán k naléhavé operaci. Nechtěli jsme riskovat něčí život, tak jsme ho služebním vozem odvezli do nemocnice," vypověděli policisté.

Než Kravec zmizel za dveřmi operačního sálu, přiměli ho policisté k opakované dechové zkoušce, která byla také pozitivní. „Zmizel na operační sál a řekl, že tam za ním nesmíme. Zůstal jsem stát přede dveřmi a kolega šel zjistit, zda skutečně nějaká operace probíhá. Dozvěděl se, že nikoli," pokračoval policista Jiří Jansa.

Po více než hodině vyšel primář ze sálu, kde mu zřejmě v hlavě uzrál plán, a podrobil se třetí dechové zkoušce. Policisté ho odvezli na obvodní oddělení, aby pokračovali ve vyšetřování. Primář jim sdělil, že se chce dobrovolně podrobit krevní zkoušce, o níž předtím nechtěl ani slyšet. Všichni tedy putovali zpět do nemocnice, kde už sestry plnily jeho příkazy, aniž by tušily něco nekalého.

„Zavolal mi ze sálu na oddělení, že mám najít mužského pacienta s krevní skupinou A a odebrat mu velkou zkumavku krve. Poslechla jsem a krev předala staniční setře z ambulance," uvedla sestra Pavlína Cingrošová.

„Primář nejdříve volal, zda mám odebranou krev na ambulanci. Zhruba po půl hodině volal znovu a chtěl vědět, jestli je v ambulanci prázdno, že přijde s policií a že mu bude třeba odebrat krev kvůli alkoholu. Řekl mně, abych se připravila, že musím jeho vzorek krve vyměnit. Primáři jsem krev nabírala zády k policistům. Pak jsem ampule vyměnila. Beru to jako osobní selhání, ale učinila jsem to pod psychickým nátlakem," řekla staniční sestra Věra Karbanová, která pracuje jako zdravotní sestra bezúhonně dlouhá léta.

S tím, co udělala, se nikomu nesvěřila. To přesně primář potřeboval. Když případ začala vyšetřovat policie, zavolal si Kravec Karbanovou do kanceláře.

„Řekl mi, že na mě spoléhá, a že když budu mlčet, dostanu prémie," prohlásila sestra.