Loni v březnu přijal na ambulanci patnáctiměsíčního chlapce, jenž spolykal syrové fazole. Doktor podal dítěti solný roztok, aby vyvolal zvracení. Podle spisu však zvolil špatný postup a batole za několik hodin po hospitalizaci zemřelo.

Podle obžaloby měl primář chlapce nechat okamžitě převézt na specializované oddělení, kde by batoleti fazole ze žaludku odstranili. Doktor údajně nenařídil sledování základních životních funkcí dítěte ani zvýšený dohled nad ním. Po několika hodinách u pacienta došlo k zástavě srdce a dechu. Podle obžaloby doktor zvolil špatný postup. To František Zahálka v pondělí u soudu důrazně odmítl. „Cítím se nevinen. Použil jsem správné medicínský postup,“ řekl.

V osudný den volala matka malého dítěte Františku Zahálkovi, který měl na ambulanci službu. Doptávala se, zda má svého syna přivézt, když spolykal asi deset kusů fazolí. Primář dětského oddělení doporučil do Domažlické nemocnice přijet. „Věděl jsem, že syrové fazole jsou toxické a při převozu na delší vzdálenost by bylo vysoké riziko spontánního zvracení a vdechnutí fazole, které by mohlo způsobit dušení či udušení,“ zdůvodnil primář, proč nenechal pacienta transportovat do jiného zdravotnického zařízení.

Řidička se lekla srny a vrazila do stromu. Naštěstí vyvázla bez zranění
FOTO: Řidička se lekla srny a vrazila do stromu. Naštěstí vyvázla bez zranění

František Zahálka vypověděl, že než matka s dítětem přijela, kontaktoval pražské Toxikologické informační středisko a doptával se na doporučený postup. Tam mu údajně sdělili, že fazole musejí okamžitě z žaludku pryč, ale přesné kroky nikoliv. „Výplach žaludku, což běžně provádíme u otrav dětí, by situaci nevyřešilo. V tomto případě by metoda nebyla účinná,“ konstatoval před soudem. Proto se primář dětského oddělení rozhodl použít solný roztok, aby u batolete vyvolal zvracení. „Nikde není popsáno, jaká koncentrace, jaká síla roztoku má být použita,“ pokračoval ve své výpovědi Zahálka.

Po zákroku začalo patnáctiměsíční dítě silně zvracet. „Podařilo se nám napočítat asi deset fazolí. V tom okamžiku jsme proceduru ukončili. Ihned jsme potom zavedli nitrožilní kanylu a podali balancovaný roztok,“ konstatoval primář. Ten dále nařídil zdravotní sestře, aby dítě kontrolovala. „Matka byla poučena, že musí u dítěte sedět a monitorovat jeho stav. Okamžitě nám má jakoukoliv změnu jeho stavu oznámit,“ dodal Zahálka.

Po dvou hodinách přiběhla sestra s dítětem v náručí za primářem dětského oddělení. Batole však už nedýchalo a nastala u něj i srdeční zástava. Ani přes prováděnou resuscitaci se ho nepovedlo oživit.

Podle zmocněnce rodiny šlo o jediné a vytoužené dítě, které partneři měli. Ti žádají několikamilionové odškodnění.