„Projekt je zaměřený na rizikovou skupinu dospívající mládeže. Jeho cílem je přímým působením minimalizovat držení a užívání omamných a psychotropních látek v okolí škol, neboť okolí školních zařízení umožňuje působit na maximální počet členů cílové skupiny. Smyslem je omezit první kontakt s drogou ve známém, mládeži blízkém prostředí a také zvýšit právní vědomí mládeže v oblasti drogové problematiky," vysvětluje policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Projekt je postaven na principu propojování primární a sekundární prevence s využitím služebních psů – specialistů na vyhledávání omamných a psychotropních lá­tek.

„Primární prevence směřuje ke konkrétním případům nezákonného držení drog. Praktické využití speciálně vycvičených služebních psů umožní efektivně vyhledat omamné a psychotropní látky u osob v okolí škol. Sekundární prevence bude zajištěna mládeži, která již má s držením či užíváním drogy osobní zkušenost. Spolupracujícím subjektům budou předávány výsledky činnosti služebních psů," uvádí podrobnosti mluvčí policistů.

Ve středu 12. března se poprvé v rámci zmíněného projektu uskutečnily kontroly u škol v Domažlicích. Nebylo možné přehlédnout tým složený z policistů, k nimž se připojili psovodi, městští strážníci a pracovnice OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dětí).

„Policejní akce se uskutečnila od 13 hodin. Během ní bylo kontrolováno nejen okolí domažlických škol, ale také místa, kde se dá podle místních znalostí předpokládat výskyt studentů středních škol, tedy heren, barů, res᠆taurací, byl zkontrolován také prostor hřiště v Benešově ulici," upřesňuje Brožová.

V HERNĚ sídlící v objektu hotelu Koruna nezastihl tým v rámci kontrolní akce krátce před 15. hodinou nikoho z hostů, zkontroloval proto alespoň to, zda má obsluha herny v pořádku osobní doklady.

A zatímco v restauračních zařízeních a hernách tým neměl ´úspěch´, hřiště pod sokolovnou přineslo nemilé odhalení.

„Právě tam služební pes u pětice studentů naznačil přítomnost omamné a psychotropní látky. Policisté u dvou z nich, 18letého a 16letého, kteří docházejí na různé střední školy, zjistili a zajistili marihuanu. Mladíci se dopustili přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, který byl vyřešen na místě blokovou pokutou," uvedla k dvojici držitelů drogy mluvčí Brožová.