To bylo to hlavní, na co se v rámci republikové dopravně bezpečnostní akce zaměřili i na Domažlicku dopravní policisté.

„Bezpečnostní akce proběhla v rámci mezinárodní spolupráce, při které se policisté zaměřili na silniční nákladní dopravu a také na silniční autobusovou přepravu v souladu s předpisy Evropského společenství Interbus,“ konstatovala domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Při kontrole nákladních vozidel se policisté zaměřili i na dodržování podmínek přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti, jako je hořlavost, žíravost, výbušnost, může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí,“ uvedla Brožová.

Během obou akcí policisté zkontrolovali 14 nákladních vozidel či souprav, zjistili 6 přestupků. Všechny vyřešili na místě uložením blokových pokut v částce 1 500 korun. Ve dvou případech zjistili nevyhovující technický stav vozidla.

Zdravotníci se učili, jak přistupovat k pacientům s vadami zraku.
Zdravotníci z nemocnice se proškolili v komunikaci s těžce zrakově postiženými