„Akce zaměřená na dodržování rychlostních limitů, technický stav vozidel, požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek před a během jízdy, pátrání po osobách, odcizených věcech, vozidlech a dodržování pravidel silničního provozu všemi jeho účastníky se uskutečnila 14. října v době od 14.00 hodin do 19.00 hodin. V uvedenou dobu bylo nasazeno šest policistů z dopravní služby a osm policistů z pořádkové služby,” informovala mluvčí PČR Domažlice Zdeňka Vogeltanzová.

A jak kontroly dopadly? „Bylo zkontrolováno celkem 70 vozidel a policisté zjistili 15 přestupků. Jedenáct z nich vyřešili na místě uložením blokových pokut v úhrnné výši 5 100 korun. Čtyři přestupky byly oznámeny správnímu orgánu k projednání. Dvěma řidičům policisté naměřili překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci a ve čtyřech případech nebyla vozidla v náležitém technickém stavu. Policie upozorňuje řidiče, že bude i v příštím období podobné akce uskutečňovat,” zdůraznila mluvčí Vogeltanzová.