Domažličtí policisté pátrají po celostátně hledaném Pavlu Rohlovi, nar. 3. 10. 1976, trvale bytem Staňkov, T.G. Masaryka 35.

Pavel Rohla má štíhlou postavu, výšku 175 – 180 cm, hnědočerné vlasy. Aktuální popis oblečení není znám. Dle dostupných informacím se hledaný pohybuje v Plzni a v jejím okolí.

Na jmenovaného vydal Okresní soud Plzeň sever příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro trestné činy zanedbání povinné výživy.

Policisté žádají občany, kteří by mohli o celostátně hledané osobě podat jakoukoli informaci, aby se obrátili na kterékoliv oddělení Policie ČR nebo na bezplatnou linku 158. (pčr)