„Do akce bylo nasazeno 14 policistů, z toho šest od dopravní policie a osm policistů pořádkové služby. Během akce bylo zkontrolováno 110 vozidel a zjištěno 17 přestupků. Tyto byly vyřízeny na místě blokovou pokutou v úhrnné výši 7 300 korun. Ve čtyřech případech nebyl řidič za jízdy připoután bezpečnostním pásem a dvakrát byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla,“ zveřejnila dnes výsledky mluvčí PČR Jaroslava Soldánová.