„Kontrolní akce byla naplánována v součinnosti policistů obvodního oddělení Poběžovice, Bor a Domažlice. Ti se při ní zaměřili na kontrolu zákazu podávání alkoholu mládeži a na kontrolu držení a prodeje omamných a psychotropních látek v hernách a barech,“ informovala domažlická policejní mluvčí Zdeňka Vogeltanzová.

Dodala, že se kontrol zúčastnilo osm policistů ve čtyřech služebních vozidlech a měli k dispozici i tři služební psy a také testovací soupravy na zjištění drog u osob a přístroje na odborné měření přítomnosti alkoholu v dechu.

„Během uvedené akce bylo zkontrolováno sedmnáct objektů a třicet osob. Nebyly zjištěny žádné přestupky v podávání a konzumaci alkoholu mladistvým, ani nalezeny psychotropní a omamné látky. Přes tento negativní výsledek akce, bude policie podobné kontroly provádět i nadále,“ zakončila mluvčí Vogeltanzová.