V květnu 2011 se měl tehdy osmatřicetiletý technik domažlické kriminálky Kubáček v obchodním domě ukrýt před bezpečnostními kamerami mezi regály a sníst tam rohlík „Kornspitz". Ochranka ho vyfotografovala mobilním telefonem, a když u kasy snědený rohlík nenahlásil, vyzvala ho k zaplacení šesti korun. To policista neučinil a bránil se, že nic neukradl.

Od svého nadřízeného Miroslava Hory dostal kázeňský trest desetiprocentní srážku z platu po dobu dvou měsíců. S odvoláním proti tomuto trestu obviněný policista neuspěl u krajského policejního ředitelství, vinu ale stále odmítal a případ hnal ke Krajského soudu v Plzni a nakonec i k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten potvrdil jeho nevinu a policista tak dostane stržené peníze zpět. Soud zmínil především nesrovnalosti ve výpovědi hlídačů z Kauflandu.

„Oba svědci v den, kdy k danému skutku došlo, vypovídali před orgány policie hned dvakrát, a to diametrálně odlišně. Nejprve po 10. hodině vypovídali ve prospěch žalobce a uváděli, že se jednalo o omyl, a poté k věci vypovídali po druhé po 17. hodině, kdy naopak uvedli, že vypovídají popravdě, jak se celá věc stala, a tentokráte vypovídali v neprospěch žalobce," konstatoval soud. Také si ověřil, že ke změně výpovědi svědků došlo poté, co byli oba kontaktováni dvojicí policistů s tím, že mají učinit nové podání vysvětlení k řádnému prověření věci popravdě.

Ani fotografii hlídače neuznal soud jako průkaznou s tím, že obraz není dostatečně zřetelný.

Podle Nejvyššího správního soudu tedy nebyly důkazy dostatečně průkazné pro uznání Kubáčkovy viny. Dokonce označil hodnocení důkazů za vadné a tendenční. Krajské policejní ředitelství v Plzni se proti těmto nařčením ohradilo a podalo proti verdiktu kasační stížnost, Nejvyšší správní soud ji však zamítl jako neodůvodněnou.