„Bylo zaměřeno v neděli 19. února na potírání drogové kriminality v příhraničí, zejména pak v okolí tržnic ve Folmavě a na silnici do Spolkové republiky Německo. Do akce bylo nasazeno 10 policistů se třemi služebními psy. Policisté zkontrolovali celkem 24 osoby a 17 vozidel,“ uvedla mluvčí PČR Dagmar Brožová s tím, že ve třech případech byl nasazen pes kvůli podezření na držení omamných a psychotropních lá­tek.

„Policisté zjistili sedm přestupků v dopravě, které vyřešili v blokovém řízení na místě, jeden přestupek proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě oznámili na příslušný obecní úřad,“ zakončila mluvčí.