Nejmenší co do počtu obyvatel, avšak největší, co se týče rozlohy, je oblast působnosti poběžovických policistů. Na starosti mají 42 obcí, které spadají pod 13 různých městských a obecních úřadů.

„Obvodní oddělení Poběžovice zajišťuje nepřetržitý výkon služby. Přestože personální stav obvodního oddělení je v současné době naplněn, neumožňuje to plánování nepřetržité dvoučlenné hlídky, a to i s ohledem na požadavky týkající se různých výpomocí v souvislosti s migrační vlnou a střežením zařízení, kde jsou zadržení ubytovaní, a další mimořádné požadavky na zde sloužící policisty," předesílá ve své výroční zprávě poskytnuté samosprávám za rok 2015 vedoucí poběžovického obvodního oddělení Josef Bozděch.

A jak hodnotí bezpečnostní situaci ve zmíněném obvodu?

„Bezpečnostní situaci v rámci územní odpovědnosti obvodního oddělení lze považovat za stabilní. Již několik let po sobě dochází k mírnému poklesu protiprávního jednání, a to zejména trestné činnosti. Lze konstatovat, že po uvedení v účinnost zákona, kterým se omezuje vyplácení hotovosti ve výkupnách sběrných surovin za odevzdané, zejména kovové materiály, došlo prakticky ke stoprocentnímu omezení těchto krádeží. K dalšímu omezení trestné činnosti došlo v případech vloupání do rekreačních objektů, které by se daly vyjádřit v jednotkových číslech v rámci celého území obvodního oddělení," kvituje.

Přesto se policisté z poběžovického oddělení museli hodně zabývat specifickým druhem krádeží.

„Majetkovou problematikou, kterou se v letošním roce zdejší obvodní oddělení ve zvýšené míře zabývalo, byly krádeže pohonných hmot, zejména motorové nafty, z různých pracovních strojů, nákladních automobilů a nádrží. Tato problematika se týká celého území obvodního oddělení. Přestože se v těchto případech ne vždy podaří vypátrat pachatele, dokázali jsme koncem loňského a začátkem letošního roku zadržet dvě různé skupiny pachatelů přímo při krádeži motorové nafty, přičemž se tyto skupiny dopouštěly obdobných krádeží i v minulosti. Dodatečně tedy došlo k objasnění předchozích protiprávních jednání," konstatuje Bozděch.

Vedle krádeží pohonných hmot museli poběžovičtí policisté opakovaně vyšetřovat nejen krádeže dřeva z lesů.

„Kromě majetkové trestné činnosti policie jsme řešili v roce 2015 násilnou trestnou činnost. I zde lze konstatovat, že nedošlo k výraznějším násilným incidentům. Za zmínku stojí jeden případ ublížení na zdraví, ke kterému došlo v rámci pouťových oslav v Poběžovicích. Další incidenty se řešily zejména v souvislosti s výchovným ústavem v Hostouni. Ve třech případech jsme využili oprávnění dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, a vykázali násilníky ze společného obydlí," připomíná. „V rámci našeho teritoria lze konstatovat, že se zde nevyskytuje žádná výrazná sociálně vyloučená lokalita, která by vykazovala zvýšenou kriminalitu či jiné patologické jevy, které sociálně vyloučené lokality doprovází. Tomuto problému je dlouhodobě věnována velká pozornost," ubezpečuje vedoucí OO PČR Poběžovice.

Policisté z tohoto obvodního oddělení se také aktivně věnují trestné činnosti, jako jsou alkohol či drogy u řidičů motorových vozidel.

„Na tomto úseku bylo podchyceno několik trestných činů. V převážné většině se jednalo o řidiče jedoucí pod vlivem alkoholu či drog. Policisté obvodního oddělení se také aktivně věnují trestné činnosti spočívající v požívání alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek, kdy i na tomto úseku bylo podchyceno několik trestných činů. V převážné většině se jednalo o řidiče jedoucí pod vlivem alkoholu či drog. Opakovaně a namátkově jsou prováděny bezpečnostní akce v restauračních a dalších zařízeních určených pro veřejnost, kde v roce 2015 bylo ve všech lokalitách zjištěno držení omamných a psychotropních látek," vysvětluje Bozděch.

A jak vůbec vypadá bezpečnostní situace v tomto policejním obvodu v globálu?

„Trestná činnost se v porovnání s předchozími roky snižuje, přičemž objasněnost trestných činů i nadále zůstává kolem 75 procent. To lze hodnotit pozitivně. Lze tedy i nadále konstatovat, že bezpečnostní situace v obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Poběžovice je na velmi dobré úrovni a vývoj majetkové i násilné trestné činnosti se daří snižovat či dlouhodobě udržovat," uzavírá Bozděch bilanci s tím, že koncem roku 2015 bylo oddělení vybaveno novým a modernějším vozidlem, díky čemuž jsou policisté mobilnější.

Ze statistiky policie.