O první pozdvižení se postaraly při výstavbě nádraží ženy z nedaleké obce Maxov. V době, kdy byl přes jejich vísku vyvážen stovkami nákladních aut materiál vytěžený z kolejiště, bránily průjezdu náklaďáků vlastními těly.

VIDEA Z BLOKÁDY SILNICE

A právě to, co auta přes Maxov do Myslíva a Hyršova z českokubického nádraží vyvážela, nyní zaměstnává Okresní soud v Domažlicích. Vše, co se z kubického nádraží vyvezlo, totiž skončilo pravděpodobně bez speciální likvidace na pozemcích soukromých zemědělců. Přitom v projektu se hovořilo o tom, že během rekonstrukce bude z kolejového lože odtěženo 397 tun nebezpečného odpadu, který měl být uložen zvlášť na příslušné skládce.

Obvinění, že se v navážce z nádraží vyskytují nebezpečné látky, nyní čelí osm mužů. Má se za to, že se zeminou vytěženou z kolejiště nebylo naloženo předpisovým způsobem, a to s ohledem na možnou kontaminaci například ropnými látkami. Na deponii měla být dále odvezena i střešní krytina a roury obsahující azbest – obojí naštěstí skončilo zvlášť mimo zeminu, která byla v případě Hyršova rozhrnuta a v Myslívě se zatím nachází tak, jak ji auta dovezla.

Soud včera vyslechl dva bývalé zaměstnance drah, aby si ujasnil, jak probíhaly na nádraží práce a nařízené odběry vzorků – zda z povrchu či podloží, které za 30 let mohlo obsahovat ropné látky uniklé do země z vlaků i při dennodenním mazání výhybek.

Při odtěžování materiálu se z něj podle svědectví netřídily před odvozem na zmíněná místa zbytky pražců napuštěné dehtem, železné matice a další materiál z kolejiště. O ekologické likvidaci škodlivých součástí asi nemohla být ani řeč a staré, ropnými látkami a dehtem prosáklé pražce byly prodávány zájemcům.

Možné ohrožení životního prostředí z návozů ohlásila starostka Všerub poté, co si lidé stěžovali na zápach. Záležitost nenechalo bez povšimnutí Ministerstvo životního prostředí ČR a na domažlickém soudu nyní je, aby se s případem vypořádal.

„Odročuji líčení na 10. ledna z důvodu doplnění dokazování a předvolání dalších svědků,” zakončil úterní jednání soudce Milan Anderle s tím, že bude o doplnění posudku na pražce požádána a k lednovému líčení předvolána soudní znalkyně.

Nejedná se o tuctový soud, což lze usuzovat z toho, že někteří obvinění si vybrali přední české obhájce.