"Ti jej vyzvali k dechové zkoušce a naměřili 2,13 promile alkoholu v krvi. Opakovaná zkouška ukázala výsledek 2,26 promile alkoholu v krvi. Muž byl zajištěn a případ byl zaevidován jako přestupek podle ustanovení zákona o silničním provozu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

V souvislosti s tímto případem je třeba zopakovat, i když cyklistická sezona již pomalu končí, že stejně jako řidič motorového vozidla ani cyklista nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou, během jízdy nebo v době, kdy mohl být pod jejich vlivem. Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek. Tím se dopouští přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun. Závažnější jednání opilého cyklisty může být kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Při ukládání trestu není cyklistovi ukládán trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola, stejně tak nemůže být cyklistovi zadržen řidičský průkaz. Tento doklad opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není.