„Letní počasí posledních dní ke konzumaci alkoholu na veřejnosti láká čím dál tím více, a proto zmíněný případ nebyl posledním, kdy strážníci museli vzhledem k okolnostem přistoupit k převozu osoby do Protialkoholní záchytné stanice Plzeň," konstatuje mluvčí Městské policie Domažlice Věra Říhová.

„V úterý 31. května operační strážník přijal oznámení z jednoho místního podniku, kde se podle sdělení barmanky nacházel muž pod vlivem alkoholu, který se vůči barmance i ostatním hostům choval agresivně a vulgárně, obsluhu dokonce slovně napadal," popisuje Říhová.

„Muž byl proto z podniku vyveden ven, kde strážníkům prokázal svoji totožnost a byl poučen o možných právních následcích svého dalšího protiprávního jednání," pokračuje v popisu události Říhová.

Muž hlídce přislíbil, že se již bez konfliktů a dalších výtržností přesune domů. To ale neudělal.

„Operátor městského dohledového kamerového systému totiž muže na jeho cestě k domovu monitoroval a o všech jeho dalších výtržnostech, včetně ničení veřejné zeleně v Příhodově parku, ihned vyrozuměl hlídku, která vzhledem k agresivnímu chování pachatele musela přistoupit k použití donucovacích prostředků," informovala mluvčí.

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu u muže prokázala 2,49 promile alkoholu. Čekala jej proto cesta na plzeňskou záchytku.

„Kromě sankce za spáchané přestupky je muž povinen uhradit nejen pobyt na protialkoholní záchytné stanici, ale také lékařské vyšetření, nezbytné k transportu každé osoby do tohoto zařízení," upozornila závěrem Říhová.