Případ byl předán k šetření Policii České republiky. „Pokud máte jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatele, oznamte je, prosím, Policii České republiky, Obvodní oddělení Domažlice, nebo na Obecním úřadě v Tlumačově,“ žádá o pomoc s dopadením případných pachatelů tlumačovský starosta Miroslav Kabourek.

NEVOLIČTÍ VOLIČI v letošních prezidentských volbách volili s celkovou  volební účastí  79, 74%. V minulých volbách zde byla volební účast 72.14 %, tj. o 7.6 p. b. nižší.
V Nevolicích volilo téměř 80 procent voličů